3 คุณลักษณะสำคัญที่คนทำงานควรมี

สิ่งที่คนทำงานควรมี

บุคลิกภาพนั้นมีความสำคัญอย่างมากในที่ทำงาน การแสดงลักษณะนิสัยที่พึงปรารถนาสามารถช่วยให้คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง สามารถสร้างเครือข่าย และพัฒนาอาชีพของคุณต่อไป เมื่อคุณสามารถสร้างคุณลักษณะเชิงบวกเหล่านี้ได้ คุณก็สามารถปรับตัวในที่ทำงานที่ไหนก็ได้ มาดูกันว่าในการที่จะประสบความสำเร็จนั้น มีคุณสมบัติไหนบ้างที่จำเป็นต้องมี

ผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ (Dependable)
หากคุณยังคงทำตามกำหนดเวลา มาประชุมตรงเวลา และส่งงานตรงเวลา คุณก็สามารถปลูกฝังบุคลิกที่น่าเชื่อถือในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย

ผู้ที่มีแรงจูงใจในการทำงาน (Motivated)

พนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานนั้นจะสามารถมองภาพกว้างได้ พวกเขาไม่เพียงโฟกัสไปที่ความสำเร็จของตัวเองเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงความสำเร็จและผลประโยชน์โดยรวมของทั้งบริษัทด้วย 

ผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยว (Independent)

แน่นอนว่าการทำงานเป็นทีมนั้นสำคัญ แต่ความโดดเดี่ยวนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน คนที่มีความเด็ดเดี่ยวนั้นสามารถทำงานให้เสร็จโดยไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำการเตือน หากคุณใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานในการสอบถาถึงเดดไลย์อยู่บ่อยครั้ง คุณอาจจะไม่มีคุณสมบัตินี้

ผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยวจะสามารถทำการวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ทำการบล็อกเวลาการทำงาน เพื่อที่เพื่อนร่วมงานของคุณจะได้สามารถทำการตรวจสอบได้ว่า ช่วงเวลาไหนที่สามารถติดต่อคุณได้บ้าง หรือช่วงเวลาไหนที่ไม่สามารถรบกวนได้